Free Joomla Template by Discount Justhost

Reference

Sodelovali smo z naslednjimi podjetji in zavodi:

ACRON d.o.o.

ADIENT SLOVENJ GRADEC d.o.o. (J)

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE

APOLON, d.o.o.

AREX d.o.o.

ARTES d.o.o.

BANKA SPARKASSE d.d.

BELINKA BELLES, d.o.o.

BERINA d.o.o.

BIJOL d.o.o.

BOLNICA SEŽANA

BOLNIŠNICA GOLNIK – KOPA

BSH HIŠNI APARATI NAZARJE (N)

BSH NAZARJE - Invalidska družba (N)

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

CENTER STAREJŠIH CERKNICA

CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE

CENTER ZA SOCIALNO DELO DRAVOGRAD

CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA

CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA – ŠIŠKA

CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA

CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE

CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC

CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKE KONJICE (J)

CENTER ZA SOCIALNO DELO TRBOVLJE

CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE

CENTER ZA SOCIALNO DELO ŽALEC

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM (N)

CMP GRADBENI MATERIALI

COMETT DOMOVI d.o.o.

ČEBELA DNEVNO VARSTVO KARITAS

DARSON d.o.o.

DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

DEOS d.d.

DERMAVITALIS d.o.o.

DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD

DIREKCIJA ZA CESTE REPUBLIKE SLOVENIJE

DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA

DOM HMELINA RADLJE OB DRAVI d.o.o.

DOM LENART d.o.o.

DOM NINE POKORN GRMOVJE ŽALEC

DOM POD GORCO MARIBOR

DOM STAREJŠIH HRASTNIK

DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o.

DOM STAREJŠIH LAŠKO

DOM STAREJŠIH NA FARI PREVALJE

DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA (J)

DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK

DOM STAREJŠIH OBČANOV LENART

DOM STAREJŠIH LENDAVA

DOM STAREJŠIH ŠENTJUR

DOM UPOKOJENCEV IDRIJA

DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

RUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

DRUŠTVO CONSORTIUM MUSICAE VELANENSIS

DRUŠTVO KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTER

DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV LJUBLJANA

DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENJ GRADEC

DRUŠTVO MESTNIH, MEDOBČINSKIH IN OBČINSKIH INŠPEKTORJEV IN REDARJEV

DRUŠTVO VZGOJITELJEV DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE

DRUŠTVO ZA KADROVSKO DEJAVNOST ZASAVJA

DRUŠTVO MESTNIH, OBČINSKIH IN MEDOBČINSKIH INŠPEKTORJEV SLOVENIJE

DRUŽBA DOM LENART d.o.o.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE

ELEKTROTIM RAVNE NA KOROŠKEM (J)

EUROCITY d.o.o.

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO MARIBOR

FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV SLOVENJ GRADEC

FARMADENT d.o.o.

FENIKS d.o.o.

FEROLIN d.o.o. (N)

FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA d.o.o.

G4S - DRUŽBA ZA VAROVANJE d.o.o.

G7, DRUŽBA ZA VAROVANJE

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC (J)

GIMNAZIJA TOLMIN

GINEKOLOŠKA KLINIKA LJUBLJANA

GLASBENA ŠOLA CELJE

GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE

GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

GOLDINVEST d.o.o.

GORENJE VELENJE

GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o.

GRAPLAS d.o.o. (N)

GROZD INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ EALIANSA GIZ

HELIOS DOMŽALE

HERMINE WECH d.o.o. (N)

HISENSE GROUP

HISENSE EUROPE ELECTRONICS, d.o.o.

HWA-RANG d.o.o.

IMONT d.o.o.
INNODULER d.o.o.

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR

INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO ZA KOROŠKO

JAVNI ZAVOD CELJSKE LEKARNE

JAVNI ZAVOD SOCIO CELJE

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD (J)

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM (N)

JOHNSON CONTROLS SLOVENJ GRADEC (J)

KARIERA d.o.o.

KOROŠKI RADIO d.o.o.

UNIVERZITETNA KLINIKA GOLNIK

KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC

KOJZEK d.o.o. (N)

KOMOT d.o.o.

KOMPANI d.o.o.

KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. (J)

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. (J)

KOMUNALNO PODJETJE IZOLA (J)

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.

KOPA d.o.o.

KOPUR SLOVENJ GRADEC
KOROŠKA LEKARNA RAVNE NA KOROŠKEM

KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM (J)

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE DRAVOGRAD (J)

KOROŠKI GASILSKI ZAVOD (J)

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC

KOVINARSTVO DRAGO BUČAR MIKLAVŽ

KOZMETIČNI SALON HOFBAUER SLOVENJ GRADEC

KULTURNO DRUŠTVO CLARITET

KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER OBČINE ŠENTJERNEJ

KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO

LEK d.d.

LEPOTA MD d.o.o.

LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM

LJUDSKA UNIVERZA ZAGORJE OB SAVI

LKR d.o.o.

LOG d.o.o.

LORIS d.o.o.

LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

MAŽORETNA ZVEZA SLOVENIJE

MEHANIZACIJA MILER d.o.o.

MERC d.o.o. (N)

MESTNA OBČINA KRŠKO

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA (J)

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

MESTNA OBČINA VELENJE

MINISTRSTVO ZA FINANCE

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

MINISTRSTVO ZA PROMET

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

MINS NO.1 VELENJE

MOCIS - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

MONTER DRAVOGRAD d.o.o. (N)

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA (N)

NEFRODIAL d.o.o. (ENOTE LJUBLJANA, CELJE, KRŠKO IN NAKLO)

NIEROS METAL, TOVARNA OPREME d.o.o. (J)

NOTARKA ANICA ČREŠNIK (N)

OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM (N)

OBČINA DOMŽALE

OBČINA DRAVOGRAD

OBČINA HOČE SLIVNICA (J)

OBČINA LUKOVICA (J)
OBČINA MISLINJA 

OBČINA MUTA (N)

OBČINA PODVELKA (J)

OBČINA PREVALJE (N)

OBČINA RADLJE OB DRAVI

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM (N)

OBČINA RUŠE (J)

OBČINA SLOVENSKE KONJICE (J)

OBČINA ŠEMPETER PRI NOVI GORICI

OBČINA TOLMIN

OBČINA VOJNIK

OBČINA VRHNIKA (J)

OBČINA VUZENICA (J)

OBČINA ZREČE

OBSA d.o.o. (N)

ODVETNICA VANJA ŠISERNIK

ODVETNIŠKA DRUŽBA ŠELIH & PARTNERJI

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA

OPTIKA JURE (POSLOVALNICI SLOVENJ GRADEC IN SLOVENSKE KONJICE)

OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR

OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA - VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA CELJE (J)

OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM

OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE (J)

OSNOVNA ŠOLA POD GORO SLOVENSKE KONJICE (J)

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI (N)

OSNOVNA ŠOLA VUZENICA (J)

PEGAZOV DOM ROGAŠKA SLATINA
PRGOLA d.o.o.

PETROL ENERGETIKA RAVNE NA KOROŠKEM

PIA d.o.o.

PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC

PODJETNIŠKI SKLAD

POLIKLINIKA UKC LJUBLJANA

PREMOGOVNIK VELENJE d.o.o. (J)

PREVENT MISLINJA

PREVENT-TRO PREVALJE

PRISTAR d.o.o.

PROMETNI CENTER BLISK d.o.o.

PROPIP d.o.o.

PROSIGNAL d.o.o.

PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ ZAGORJE OB SAVI

RRA KOROŠKA d.o.o.

RRT KODA d.o.o.

SAB d.o.o.

SINTAL KONCERN d.d.

SKEI - SINDIKAT SLOVENSKE KOVINARSKE IN ELEKTRO INDUSTRIJE

SLOVENIJA-TRANSPLANT

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE

SPARKASSE LEASING S d.o.o.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (J)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA PTUJ

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

STANE d.o.o. (N)

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

STRIPS ZAGORJE

SVEA ZAGORJE

SVIZ - SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN KULTURE SLOVENIJE

SVIZ OO KOROŠKA

SVIZ OO ORMOŽ

SVIZ OO POMURJA

SVIZ OO VELENJE

ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR

ŠOLSKI CENTER CELJE

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC

ŠOLSKI CENTER VELENJE

TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.

TCL LABORATORIJI ZA PREIZKUŠANJE IN CERTIFICIRANJE

TEAM 7, d.o.o.

TELKOM SISTEMI d.o.o.

TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE

THERMANA LAŠKO

TIM VALORES, d.o.o.

TIME BREWERY d.o.o.

TRENDNET d.o.o.

TROIA INFORMACIJSKE REŠITVE d.o.o.

UNICREDITGROUP - UNICREDIT BANK

UNIOR ZREČE

UNITUR d.o.o.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM - INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ 

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA (J)

UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ

UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD (N)

UPRAVNA ENOTA KRŠKO

UPRAVNA ENOTA LENDAVA (J)

UPRAVNA ENOTA LJUTOMER (J)

UPRAVNA ENOTA MARIBOR (J)

UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA (J)

UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO

UPRAVNA ENOTA POSTOJNA

UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI (N)

UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM (N)

UPRAVNA ENOTA RIBNICA

UPRAVNA ENOTA SEVNICA

UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC

VABO d.o.o.

VALINA d.o.o.

VARNOST VIČ d.d.

VELCOM d.o.o.

VERDINEK d.o.o.

VIHARNIK - DOM STAREJŠIH KRANJSKA GORA

VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV SLOVENJ GRADEC

VRTEC VELENJE

ZARJA ELEKTRONIKA KAMNIK

ZAVOD ČEBELA – KARITAS

ZAVOD HRASTOVEC TRATE

ZAVOD KARION

ZAVOD SVETEGA RAFAELA VRANSKO

ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEM (J)

ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE NA KOROŠKEM

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA

ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA

ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

ZDRAVSTVENI DOM KAMNIK

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA

ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA MOSTE

ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE (J)

ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI

ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC (J) 

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE (N)

ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE

ZDRAVSTVENI DOM ŽALEC

ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE (N)

ZDRUŽENJE DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV

ZVEZA DRUŠTEV - SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

ZVEZA SOŽITJE

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE

ZVEZA ZDRUŽENJ TAJNIC SLOVENIJE

Zadetkov: 8228

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta klikom na gumb