Free Joomla Template by Discount Justhost

Reference

Doslej smo sodelovali z naslednjimi podjetji in zavodi:

ACRON d.o.o. 
ADIENT SLOVENJ GRADEC d.o.o. (J) 
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE
APOLON, d,o,o, 
AREX d.o.o. ŠENTJERNEJ
ARTES d.o.o. VELENJE  
BANKA SPARKASSE d.d. 
BELINKA BELLES, d.o.o.
BERINA D.O.O. 
BIJOL d.o.o. Vuzenica  
BOLNICA SEŽANA
BOLNIŠNICA GOLNIK - KOPA
BSH HIŠNI APARATI NAZARJE (N)  
BSH NAZARJE - Invalidska družba (N) 
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
CENTER STAREJŠIH CERKNICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE
CENTER ZA SOCIALNO DELO DRAVOGRAD
CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA 
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA - ŠIŠKA
CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC
CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKE KONJICE (J) 
CENTER ZA SOCIALNO DELO TRBOVLJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE 
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŽALEC
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM (N) 
CMP GRADBENI MATERIALI
COMETT DOMOVI d.o.o.
ČEBELA DNEVNO VARSTVO KARITAS
DARSON D.O.O.
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
DEOS d.d. LJUBLJANA
DERMAVITALIS D.O.O.
DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD
DIREKCIJA ZA CESTE REPUBLIKE SLOVENIJE
DOM DANIJELA HALASA VELIKA POLANA 
DOM HMELINA RADLJE OB DRAVI d.o.o.  
DOM LENART d.o.o. 
DOM NINE POKORN GRMOVJE ŽALEC  
DOM POD GORCO MARIBOR 
DOM STAREJŠIH HRASTNIK
DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o.  
DOM STAREJŠIH LAŠKO
DOM STAREJŠIH NA FARI PREVALJE
DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA (J)
DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK
DOM STAREJŠIH OBČANOV LENART
DOM STAREJŠIH LENDAVA 
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR  
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 
DRUŠTVO CONSORTIUM MUSICAE VELANENSIS
DRUŠTVO KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTER 
DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV LJUBLJANA   
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENJ GRADEC
DRUŠTVO MESTNIH, MEDOBČINSKIH IN OBČINSKIH INŠPEKTORJEV IN REDARJEV 
DRUŠTVO VZGOJITELJEV DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA KADROVSKO DEJAVNOST ZASAVJA
DRUŠTVO MESTNIH, OBČINSKIH IN MEDOBČINSKIH INŠPEKTORJEV SLOVENIJE  
DRUŽBA ZA AVTOCESTE REPUBLIKE SLOVENIJE
ELEKTROTIM RAVNE NA KOROŠKEM (J) 
EUROCITY D.O.O. 
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO MARIBOR 
FAKULTETA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV SLOVENJ GRADEC 
FARMADENT D.O.O.
FENIKS D.O.O. 
FEROLIN D.O.O. (N) 
FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA d.o.o.
G4S - DRUŽBA ZA VAROVANJE d.o.o.
G7, DRUŽBA ZA VAROVANJE
GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
GG SLOVENJ GRADEC (J) 
GIMNAZIJA TOLMIN
GINEKOLOŠKA KLINIKA LJUBLJANA
GLASBENA ŠOLA CELJE
GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE
GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
GOLDINVEST D.O.O.
GORENJE VELENJE 
GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA d.o.o.  
GRAPLAS D.O.O. (N) 
GROZD INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ EALIANSA GIZ
HELIOS DOMŽALE
HERMINE WECH D.O.O. (N) 
HISENSE GROUP 
HWA-RANG D.O.O. 
IMONT D.O.O.
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
INVALIDSKO DRUŠTVO ILCO ZA KOROŠKO 
JAVNI ZAVOD CELJSKE LEKARNE  
JAVNI ZAVOD SOCIO CELJE
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD (J) 
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM (N)
JOHNSON CONTROLS SLOVENJ GRADEC (J) 
KARIERA D.O.O. 
KLINIKA GOLNIK
KNJIŽNICA KSAVERJA MEŠKA SLOVENJ GRADEC
KOJZEK D.O.O. (N)
KOMOT D.O.O.
KOMPANI D.O.O.
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. (J) 
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. (J) 
KOMUNALNO PODJETJE IZOLA (J) 
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.
KOPA d.o.o. SLOVENJ GRADEC
KOPUR SLOVENJ GRADEC
KOROŠKA LEKARNA RAVNE NA KOROŠKEM 
KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM (J)
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE DRAVOGRAD (J)  
KOROŠKI GASILSKI ZAVOD (J) 
KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ SLOVENJ GRADEC 
KOVINARSTVO DRAGO BUČAR MIKLAVŽ
KOZMETIČNI SALON HOFBAUER SLOVENJ GRADEC  
KULTURNO DRUŠTVO CLARITET 
LEK d.d. 
LEPOTA MD D.O.O.
LISTA MARJANA ŠARCA 
LJUDSKA UNIVERZA RAVNE NA KOROŠKEM 
LJUDSKA UNIVERZA ZAGORJE OB SAVI
LKR D.O.O. 
LOG D.O.O. 
LORIS d.o.o. Dravograd
LOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
MAŽORETNA ZVEZA SLOVENIJE
MEHANIZACIJA MILER D.O.O.
MERC d.o.o. (N)
MESTNA OBČINA KRŠKO 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA OBLINA MURSKA SOBOTA (J)
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
MESTNA OBČINA VELENJE
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINS NO.1 VELENJE
MOCIS - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
MONTER DRABOGRAD d.o.o. (N) 
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA (N)
NEFRODIAL d.o.o. (ENOTE LJUBLJANA, CELJE, KRŠKO IN NAKLO)
NIEROS METAL, TOVARNA OPREME d.o.o. (J) 
NOTARKA ANICA ČREŠNIK (N)
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM (N) 
OBČINA DOMŽALE 
OBČINA DRAVOGRAD
OBČINA HOČE SLIVNICA (J)
OBČINA LUKOVICA (J) 
OBČINA MUTA (N) 
OBČINA PODVELKA (J)
OBČINA PREVALJE (N) 
OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM (N) 
OBČINA RUŠE (J) 
OBČINA SLOVENSKE KONJICE (J) 
OBČINA ŠEMPETER PRI NOVI GORICI 

OBČINA TOLMIN 
OBČINA VOJNIK 
OBČINA VRHNIKA (J)
OBČINA VUZENICA (J) 
OBČINA ZREČE 
OBSA D.O.O. (N) 
ODVETNICA VANJA ŠISERNIK
ODVETNIŠKA DRUŽBA ŠELIH & PARTNERJI 
ONKOLOŠKI INŠTITUT
OPTIKA JURE (POSLOVALNICI SLOVENJ GRADEC IN SLOVENSKE KONJICE)
OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR
OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA - VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU
OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA CELJE (J) 
OSNOVNA ŠOLA JURIČEVEGA DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM  
OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA VELENJE (J) 
OSNOVNA ŠOLA POD GORO SLOVENSKE KONJICE (J)
OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI (N)
OSNOVNA ŠOLA VUZENICA (J) 
PEGAZOV DOM ROGAŠKA SLATINA  
PETROL ENERGETIKA RAVNE NA KOROŠKEM   
PIA d.o.o. VELENJE
PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC
PODJETNIŠKI SKLAD
POLIKLINIKA UKC LJUBLJANA
PREMOGOVNIK VELENJE d.o.o. (J)
PREVENT MISLINJA
PREVENT-TRO PREVALJE
PRISTAR d.o.o.
PROMETNI CENTER BLISK d.o.o. 
PROPIP d.o.o.
PROSIGNAL d.o.o.
PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK
REGIONALNI CENTER ZA RAZVOJ ZAGORJE OB SAVI
RRA KOROŠKA D.O.O. 
RRT KODA D.O.O.
SAB d.o.o.
SINTAL KONCERN D.D. 
SKEI - SINDIKAT SLOVENSKE KOVINARSKE IN ELEKTRO INDUSTRIJE 
SLOVENIJA-TRANSPLANT
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE  
SPARKASSE LEASING S D.O.O.
SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE (J) 
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
SPLOŠNA BOLNIŠNICA PTUJ
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
STANE D.O.O. (N) 
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE   
STRIPS ZAGORJE   
SVEA ZAGORJE
SVIZ - SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN KULTURE SLOVENIJE
SVIZ OO KOROŠKA 
SVIZ OO ORMOŽ
SVIZ OO POMURJA
SVIZ OO VELENJE
ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA ANTONA MARTINA SLOMŠKA MARIBOR
ŠOLSKI CENTER CELJE
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
ŠOLSKI CENTER VELENJE
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.
TCL LABORATORIJI ZA PREIZKUŠANJE IN CERTIFICIRANJE
TEAM 7, d.o.o.
TELKOM SISTEMI d.o.o. VELENJE
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE
THERMANA LAŠKO 
TIM VALORES, d.o.o. 
TIME BREWERY d.o.o. 
TRENDNET d.o.o. VELENJE
TROIA INFORMACIJSKE REŠITVE D.O.O. 
UNICREDITGROUP - UNICREDIT BANK
UNIOR ZREČE
UNITUR d.o.o.
UNIVERZA V MARIBORU
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA (J) 
UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ
UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD (N) 
UPRAVNA ENOTA KRŠKO 
UPRAVNA ENOTA LENDAVA (J)
UPRAVNA ENOTA LJUTOMER (J)
UPRAVNA ENOTA MARIBOR (J) 
UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA (J) 
UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO 
UPRAVNA ENOTA POSTOJNA 
UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI (N) 
UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM (N) 
UPRAVNA ENOTA RIBNICA
UPRAVNA ENOTA SEVNICA
UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC 
VABO d.o.o.
VALINA d.o.o. 
VARNOST VIČ d.d. 
VELCOM d.o.o. VELENJE
VERDINEK d.o.o. VUZENICA 
VIHARNIK - DOM STAREJŠIH KRANJSKA GORA 
VISOKA ŠOLA ZA TEHNOLOGIJO POLIMEROV SLOVENJ GRADEC
VRTEC VELENJE
ZARJA ELEKTRONIKA KAMNIK
ZAVOD ČEBELA - KARITAS
ZAVOD HRASTOVEC TRATE
ZAVOD KARION 
ZAVOD SVETEGA RAFAELA VRANSKO
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEM (J) 
ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MURSKA SOBOTA
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE NA KOROŠKEM
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
ZBORNICA ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA
ZBORNICA - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV 
ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR
ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
ZDRAVSTVENI DOM KAMNIK  
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA
ZDRAVSTVENI DOM LITIJA
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA MOSTE
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE (J) 
ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI  
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC
ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE (N) 
ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE
ZDRAVSTVENI DOM ŽALEC
ZDRAVSTVENO REŠEVALNI CENTER KOROŠKE (N) 
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH POKLICNIH GASILCEV 
ZVEZA DRUŠTEV - SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO 
ZVEZA SOŽITJE
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE
ZVEZA ZDRUŽENJ TAJNIC SLOVENIJE

Zadetkov: 7341

Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta klikom na gumb